Select your preferred language

Please complete and submit the full form. After submission, we will contact you

First name Last name Date of birth Address Upload school statement

ATTENTION: If you are married in community of goods, then you and your spouse must fill out a single declaration together. In that case we need the information of your spouse too.

If you are married outside of community of goods, then you may ask to be taxed separately (so you fill out separate declarations). For this purpose, we need a copy of the prenuptial agreement.Sustainable Business Growth BV
Address: Fortnassauweg Z/N
Crib number: 102.496.031
Registration number KvK: 133405

Download the online authorization here

Gelieve het volledige formulier invullen en indienen. Na indienen zullen wij contact met u nemen

Naam Achternaam Geboortedatum Woonadres Upload schoolverklaring

LET OP: Indien u binnen gemeenschap van goederen getrouwd bent, moeten u en u echtgenoot samen één aangifte invullen. Dan ontvangen we graag ook de informatie van uw echtgenoot ter invulling.

Indien u buiten gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan kan u gescheiden heffing aanvragen (dus u vult uw aangiftes apart in). Hiervoor hebben we een kopie van uw huwelijksvoorwaarden nodig.Sustainable Business Growth BV
Address: Fortnassauweg Z/N
Cribnummer: 102.496.031
Registratienummer KvK: 133405

Download  de online machtiging hier